Potrzebujesz pomocy? Zapytaj eksperta! 501 489 012

Amortyzacja przy przejściu z ryczałtu na zasady ogólne - jak wygląda?

Zgodnie z definicją środki trwałe są rzeczowymi składnikami majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok. Warunkiem, aby dany składnik został uznany jako środek trwały jest jego kompletność, zdatność do użytku oraz możliwość wykorzystania w danej działalności gospodarczej. Wszystkie środki trwałe, będące składnikiem majątku danej firmy, podlegają amortyzacji, czyli zużyciu. W praktyce, amortyzacja polega na planowanym odpisywaniu wartości zużycia środka trwałego w każdym kolejnym miesiącu obrachunkowym.

W zależności od wybranej przez dany podmiot formy opodatkowania, amortyzacja posiada inne zasady. Co więc należy zrobić, gdy podatnik zdecyduje się na zmianę formy opodatkowania z jednej na inną?

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne, a amortyzacja

Obowiązki podatnika po przejściu na zasady ogólne precyzyjnie określone są w art. 22n ust 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. Co oznacza on w praktyce? W rzeczywistości, każdy podatnik, który zdecyduje się na taką zmianę formy opodatkowania powinien zastosować regułę kontynuacji amortyzacji. Będąc rozliczanym już na zasadach ogólnych, podatnik powinien wliczyć dotychczas umorzoną wartość środka trwałego i od niej kontynuować dalsze rozliczanie amortyzacji. Oznacza to, że podatnik nie może ponownie rozpocząć amortyzacji danego składnika majątku od jego wartości początkowej, pomimo że rozliczając się na ryczałcie, amortyzacja nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu.

Książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, biuro rachunkowe, usługi księgowe, księgowość - Olsztyn  - Biuro Rachunkowe ELITA

Masz pytania dotyczące prowadzenia księgowości?

Zadzwoń lub napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.