Potrzebujesz pomocy? Zapytaj eksperta! 501 489 012

Kontrola alkomatem w pracy a RODO

Wokół zamieszania z RODO powstało wiele spekulacji i niedomówień, które bywają wykorzystywane do nadużyć. Wielokrotnie można było obserwować, że RODO stanowiło dla pewnych osób zasłonę dymną, zwalniającą z odpowiedzialności. Jednym z zagadnień jest kwestia możliwości badania trzeźwości przy użyciu alkomatu w miejscu pracy.

Alkomat w pracy a RODO

Chociaż istnieją pewne ograniczenia, przez które pracodawca może mieć utrudnioną możliwość sprawdzenia trzeźwości swojego pracownika, to nie wiążą się wyłącznie z regulacjami RODO i nie wykluczają w żaden sposób możliwości wszczęcia dochodzenia wyjaśniającego, czy dany pracownik znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. Jak wskazuje biuro rachunkowe Olsztyn, choć użycie alkomatu przez samego pracodawcę jest kwestią budzącą kontrowersje i nie do końca uregulowaną, w uzasadnionych przypadkach ma on prawo wezwać na teren zakładu policję, która ma całkowite uprawnienia do kontroli. Inną przesłanką, na której może opierać się pracodawca, jest nagranie z monitoringu lub zeznanie świadków.

Książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, biuro rachunkowe, usługi księgowe, księgowość - Olsztyn  - Biuro Rachunkowe ELITA

Jakie warunki należy spełnić, aby móc legalnie pozyskać informację o stanie trzeźwości pracownika?

Choć regulacje traktują informację o zawartości alkoholu we krwi jako dane osobowe, to mają one status szczególny. Aby zatem móc je pozyskać w legalny sposób, zgodny zarówno z polskim prawem, jak i RODO, należy spełnić pewne warunki. Musi zachodzić realne podejrzenie spożycia alkoholu. Nie można zatem przeprowadzać kontroli w sytuacji, gdy dana osoba nie przejawia takiego stanu. Kontrola nie może obejmować wszystkich pracowników ani też być prowadzona wyrywkowo. Jeżeli podejrzany o spożywanie alkoholu pracownik wyrazi zgodę na poddanie się badaniu alkomatem, wówczas pracodawca może osobiście przeprowadzić taką procedurę. Warto pamiętać, że jeżeli pracownik odmówi, nie powinien mieć z tego tytułu żadnych konsekwencji prawnych ani zawodowych. Trzeba mieć jednak na uwadze to, że pracodawca i tak może skorzystać z innej możliwości, czyli wezwania na miejsce policji.

Masz pytania dotyczące prowadzenia księgowości?

Zadzwoń lub napisz do nas, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.